Chính sách vận chuyển

A. Vận chuyển nội thành Đà Nẵng

Miễn phí vận chuyển nội thành tại Đà Nẵng

B. Vận chuyển các khu vực khác

Công ty hỗ trợ 20 – 30% chi phí vận chuyển